Η Ιστοσελίδα της Ζωγραφικής

mail: zografiki@zografiki.gr

    Είστε εδώ

    • You are here:
    • Αρχική > Νίκος Τσιμπισκάκης

Νίκος Τσιμπισκάκης

Οι σύγχρονες παραστατικές αντιλήψεις της ζωγραφικής του Νίκου Τσιμπισκάκη συνδέονται τόσο με την δημιουργία ενός συστήματος τόσο ευρέους φάσματος, που θα μπορούσε να μην επιβάλλει ιστορικές ιεραρχiες, και ταυτόχρονα, τόσο συγκεκριμένου, ώστε να πλησιάζει την πραγματικότητα μέσα από τους ίδιους τους όρους της. Η ιδέα της συνέχειας και της α-συνέχειας είναι χαρακτηριστικά του τρόπου με τον οποίο σκέπτεται και εργάζεται. Το γενικό κλίμα όπου τοποθετούνται αυτές οι μορφολογικές αναζητήσεις είναι σχετικό με τις αντιθετικές αυτές τάσεις στο εσωτερικό τους. Είναι επίσης δύσκολο να θεωρηθεί ότι μπορούμε να πλησιάσουμε το έργο του με μία οπτική ομοιογενή γωνία, που θα τείνει να διασυνδέσει όλα τα στοιχεία σε μία αρχική ενότητα. Το στοιχείο της αλλαγής είναι μέσα στο είδος της εργασίας και επηρεάζει από το εσωτερικό της το γενικότερο κλίμα των μορφοπλαστικών ανησυχιών. Δείτε τα έργα του : Το Θαύμα της Δημιουργίας

Δείτε τα Έργα

Εκτιμήσεις Έργων Τέχνης

Aναλαμβάνουμε εκτιμήσεις έργων τέχνης και πολυτίμων αντικειμένων. Οι εκτιμήσεις των έργων γίνονται σύμφωνα με τα στάνταρτ του America Association Of Appraisers και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ασφαλιστικούς ή άλλους λόγους. Για περισσότερες πληροφορίες: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6932576570 ή μεσω e-mail. Νικόλαος Τσιμπισκάκης ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΟΥ N.Y.U. (New York University).